TELE FAR LIVE
Watch live streaming video from radiotelefar at livestream.com

Tele FAR se yon televizyon ki jwe fim ak lot bagay ki gen rapo ak levanjil selman. nou pa jwe lot bagay ki pa gen rapo ak levanjil. le nou vizite yon legliz imaj sa yo gen rapo avek nou, nou kapab pasel nenpot le sou televizyon an.